Ako sa vyrába laso.

Každé laso sa vyrába individuálne buď z nylonovej alebo polyesterovej hmoty alobo kombináciou oboch týchto materiálov.Každé laso má svoje špecifické vlastnosti, pod ktoré spadá aj počet vlákien z ktorých je vyrobené.Možné prevedenia lás sú od 3. vlákných ,4.vlákných až po 5.vlákné lasá , a najnovšiu technológiu výroby lás s jadrom.Po správne zvolenej materiálová kombinácia. Sa laso sa následne zapletá do vlákien na špeciálnych strojoch na to určených , tento proces točenia lás vykonávajú dlhoročný odborníci .Následne sú hrubé neopracované lasá ponorené na 24.hodín do voskového kúpeľa kde chladnú.Potom sa premiestnujú do miestnosti kde saručne na ne viažu koncové uzly s označení oká(hondy), a ručne všije rawhide koža.Lasá sú nakonci celého procesu zvynuté a putujú sa ešte 24.hodín pudrovať.Všetky výrobné kroky sú prísne dodržiavané aby sa dosiahlo čo najväčšej kvality u lás # FASTBACKROPES

Prihlásenie